Below is a list of our staff. If you want to encourage or support them financially, please click on their picture to do so.

Executive Leadership

Lim Chien Chong
National Director
Stephanie Tan
Executive Director
James Lee
Assistant ED


Student Based (C.O.R.E)

Laurent Tan
Jim Leong
Rachel Wong
Jessica Tan
Charissa Wong
Joyce Peh
Eric Teo
Zhuo Hong Guo
Carmen Chen
Chan Mei Yee
Jennifer Pang
Joycelyn Cheong
Sunny Tan
Tan Yan Ren
Jolynn Wong
Johnny Gan
Doreen Low
Huang Kang Rui
Yee Min Jia
Ronica Chua
Chan Hui Xian
Tan Wan Ting
Victor Lum
Angela Ow


Interest Based (E.D.G.E)

Tee Ee Han
Titus Wong
Kimberly Tan
Lionel Chan
Li Zhen Long
Randy Yeo
Cassandra Tan
Richard Tan
Jack Yam
Joel Choong
Linda Goh


Admin & Support (S.T.E.M)

Kathleen Cheong
Joan Eng
Low Pat Boon
Lonnie Chiang
Clarence Chong
Li Wen Xing
Michael & Sooli Yong
Tan Chew Suan
Gn Chiang Tat